AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zarządzanie jakością „Menedżer Jakości”

Studia prowadzone są we współpracy z międzynarodową Grupą TÜV NORD, światowym liderem w zakresie certyfikacji ISO, analizy ryzyka, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalenia zarządzania i zapewniania bezpieczeństwa wyrobów. Zajęcia w ramach Studiów prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz trenerów TÜV NORD.

Zobacz ulotkę promującą studia

Informacje ogólne

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania według najnowszych międzynarodowych standardów w różnego typu organizacjach. Zajęcia mają interaktywny charakter dzięki wykorzystaniu studiów przypadku i praktycznych warsztatów doskonalących umiejętności pracy w zespole.

Studia uczą w szczególności:

 • wdrażania i oceniania skuteczności systemu zarządzania organizacji,
 • samodzielnego planowania i przeprowadzania audytów,
 • zarządzania procesowego zorientowanego strategicznie,
 • zarządzania komunikacją,
 • stosowania technik motywacji personelu,
 • samodzielnego planowania, realizowania i oceniania projektów doskonalących,
 • stosowania narzędzi i technik poprawy jakości i usprawniania organizacji,
 • stosowania metod doskonalenia przyjętych rozwiązań.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, akredytowanego przez The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Dodatkowo po złożeniu egzaminów, otrzymują certyfikat kompetencji – międzynarodowy certyfikat audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania TÜV NORD Polska.

 • Obszar studiów: obszar nauk społecznych
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Program studiów podyplomowych: program studiów (4,50 MB)
 • Plan studiów podyplomowych: plan studiów (637 KB)
 • Kierownik studiów: dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK.
 • Koszt studiów: 4960 PLN, w dwóch ratach po 2480 PLN za każdy semestr, w ratach miesięcznych – 620 PLN za każdy miesiąc (8 rat)

  Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

  Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 • Dodatkowe informacje: Studia dają także możliwość odpłatnego uzyskania międzynarodowego certyfikatu Pełnomocnika SZJ (TÜV NORD Polska) oraz Menedżera SZJ (TÜV NORD Polska). Koszt egzaminu w przypadku każdego z certyfikatów to 350 zł. Warunkiem otrzymania jednego z ww. certyfikatów jest zdanie egzaminów oraz spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego. Egzaminy prowadzone są przez przedstawiciela TÜV NORD.

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2021/22
 • Adresaci studiów podyplomowych:
 • Absolwenci wszystkich uczelni, wszystkich kierunków; studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Od kandydata oczekuje się podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania, matematyki (na poziomie szkoły średniej) oraz statystyki, funkcjonowania systemu prawa w Polsce oraz wymagań normy ISO 9001. Wiedza ta będzie pomocna w realizacji studiów, ale nie jest warunkiem przyjęcia na studia.
 • Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań).
 • Termin i miejsce składania dokumentów: do 09 października 2021 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń, pok. pok. 44A, sekretariat: Hanna Olkiewicz.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (238 KB)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie: w piątki (godz. 16.45-20.00) i soboty (godz. 9.00-16.00)

Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13 A, pok. 44A
Hanna Olkiewicz
tel. 56 611 4894
e-mail: hannaol@umk.pl

Treści powiązane: