AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rachunkowość

Studia podyplomowe mają na celu dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu organizacji księgowości, ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, usługowej funkcji rachunkowości w procesach decyzyjnych. Przygotowują do pracy w działach finansowych i księgowych różnych podmiotów gospodarczych.

Zobacz ulotkę promującą studia

Informacje ogólne

Ukończenie studiów, jest jednym z wymaganych warunków uprawniających – zgodnie z obowiązującym prawem – do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych.

 • Obszary kształcenia: studia społeczne
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Program studiów podyplomowych: pobierz
 • Plan studiów podyplomowych: pobierz
 • Kierownik studiów: dr Aleksander Zawadzki
 • Koszt studiów: 6000,00 PLN, w dwóch ratach- 3000,00 PLN za każdy semestr, w ratach miesięcznych – 750,00 PLN za każdy miesiąc (8 rat)
  Z kartą Absolwent UMK:5.400,00 PLN, w dwóch ratach- 2.700,00 PLN za każdy semestr, w ratach miesięcznych – 675,00 PLN za każdy miesiąc (8 rat)

  Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

  Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 • Dodatkowe informacje: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dwóch dyscyplinach naukowych: ekonomia oraz nauki o zarządzaniu. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości, podpisane przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2023/24
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych
 • Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów – o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonego podania
 • Termin i miejsce składania dokumentów: 
  01.08.2023 – 10.10.2023
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a,
  87-100 Toruń,
  pok. nr 42

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (238 KB)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje dla kandydata: zajęcia odbywają się w: poniedziałki i wtorki,
w godz. 15.30- 20.15. Miejsce odbywania zajęć: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13A.

Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
87 – 100 Toruń; ul. Gagarina 13a; tel. (56) 61-14-615; pok. nr 42

mgr Renata Talacha, e-mail: chare@umk.pl