AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Data Science w biznesie

 

Studia te współprowadzone są razem z Wydziałem Matematyki i Informatyki

Studia podyplomowe Data Science w Biznesie stanowią unikalną na rynku ofertę dla analityków biznesowych, kadry zarządzającej i innych interesariuszy, która łączy w sobie niezbędne instrumentarium teoretyczne z praktyką aplikacji Data Science w organizacji.

Informacje ogólne:

Studia w zakresie Data Science w Biznesie są odpowiedzią na obserwowany w ciągu ostatnich 15 lat postęp technologii informacyjnych, polegający w szczególności na gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych w szeroko pojętej sferze działalności gospodarczej.

Umiejętność wsparcia decyzji biznesowych odpowiednimi analizami wykorzystującymi algorytmy eksploracji danych i uczenia maszynowego jest obecnie wysoko oceniana i pożądana, gdyż w praktyce może w realny sposób przekładać się na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa czy modelu biznesowego. Za dużymi firmami z branż telekomunikacyjnej, handlowej czy motoryzacyjnej, które już dawno odkryły potencjał metod określanych jako data mining, podążają kolejne, co powoduje gwałtowny wzrost liczby ofert pracy dla osób posiadających umiejętności w tym zakresie.

Studia prowadzone są pod patronatem SAP University Alliances – organizacji edukacyjnej zrzeszającej wiodące uczelnie wyższe na świecie, utworzonej przez jednego z kluczowych, globalnych producentów i dostawców najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych dla biznesu – firmę SAP.

Studia umożliwiają uzyskanie kompetencji w zakresie praktycznych zastosowań Data Science w biznesie, w szczególności identyfikowania zadań eksploracji danych, doboru odpowiednich metod analitycznych, określenia i przeprowadzenia kolejnych etapów procesu CRISP-DM, w tym samodzielnych analiz zgodnie z paradygmatem self-analytics. Autorski program studiów podyplomowych Data Science w Biznesie dostarczy słuchaczom wysoce pożądany na rynku pracy zestaw praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie wsparcia biznesu metodyką Data Science, o dużych możliwościach aplikacyjnych, niezależnie od rodzaju i celu prowadzonej działalności czy wielkości przedsiębiorstwa.Istotną jego cechą jest równoległa prezentacja metodyki Data Science, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych wiodącego producenta oprogramowania dla biznesu SAP oraz w oparciu o zaawansowane, indywidualne projekty programistyczne w języku Python. Jest to możliwe dzięki połączeniu sił wydziałów Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Matematyki i Informatyki. Dodatkowym atutem jest transfer wiedzy i kompetencji dotyczących praktyki implementacji rozwiązań Data Science w biznesie w czasie warsztatów prowadzonych przez praktyków i ekspertów biznesowych.

 • Obszar kształcenia: studia społeczne, studia ścisłe
 • Czas trwania: 2 semestry
  Program studiów podyplomowych: pobierz
  Plan studiów podyplomowych: pobierz
 • Kierownik studiów: dr hab. Sylwester Bejger
 • Koszt studiów: 5600 PLN, w dwóch ratach po 2800 PLN za każdy semestr, w ratach miesięcznych – 700 PLN za każdy miesiąc (8 rat) Uwaga! Specjalna zniżka dla posiadaczy Karty Absolwenta Programu “Absolwent UMK” – 10%. Można uzyskać także dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Środki przeznaczone są zarówno dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Karta studiów podyplomowych Data Science w Biznesie w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest tutaj.

  Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

  Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 • Limit miejsc: 25 osób

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2021 r.
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie): prowadzący własną działalność gospodarczą lub zatrudnieni na stanowiskach analityków, specjalistów oraz kierowników średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach dowolnej branży, instytucjach, jednostkach administracji publicznej, osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie nauki o danych
 • Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań). Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:  od 15 maja do 15 października 2021 r. , WNEiZ, ul. Gagarina 13A, pok. 45.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (238 KB)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (oraz kserokopia karty Programu “Absolwent UMK”)

Zajęcia planowane są w blokach: piątek godz. 16:00-19:30 oraz sobota, godz. 08:30-16:00, średnio 2 razy w miesiącu.

Kontakt:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13 A, pok. nr 45
mgr Barbara Polaszek
tel. 56 611 4627
e-mail: barbara.polaszek@umk.pl