AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Business Controlling

Autorski program kształtujący wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy controllera, realizowany we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów ICV. Wyróżniony certyfikatem “Studia z Przyszłością” przyznawany kierunkom o nowoczesnej koncepcji najwyższej jakości kształcenia, dostosowaniem do potrzeb pracodawców.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych UMK oraz świadectwa ICV w języku polskim i angielskim.

Dla kogo?

Te studia są dla Ciebie jeśli chcesz rozwinąć lub pozyskać kompetencje:

 • Doradcy w zakresie projektowania procesów controllingu, systemów informacji finansowych na potrzeby decyzyjne, skutecznego zarządzania ryzykiem i efektywnością projektów, procesów i ośrodków odpowiedzialności,
 • menadżera/specjalisty controllingu, analityka finansowego, dyrektora finansowego,
 • wspierające efektywne prowadzenie własnej firmy lub pełnienie funkcji kierowniczych.

Czego się nauczysz?

 • Organizacji controllingu optymalnego dla modelu biznesowego,
 • strategii finansowania działalności,
 • nowoczesnych metod controllingu kosztów,
 • zarządzania projektami, sprzedażą, zakupami i produkcją,
 • budżetowania,
 • standardów przygotowania i prezentacji raportów biznesowych,
 • posługiwania narzędziami informatycznymi wspomagającymi controlling,
 • podejmowania decyzji biznesowych.

Informacje ogólne:

Przed współczesnym przedsiębiorstwem stoi coraz więcej wyzwań biznesowych. Controlling jako system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem dostarcza instrumentów, które pozwalają ograniczać ryzyko, zwiększyć efektywność i skuteczność działania jednostek gospodarczych, a przez to odnosić sukcesy ekonomiczne oraz osiągnąć przewagę nad otoczeniem.

Studia są efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów  ICV (Internationaler Controller Verein) z siedzibą w Monachium. Efektem tej współpracy będą urozmaicone zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków – przedstawicieli Partnera oraz ich wkład merytoryczny w program studiów.

Trzy filary programu „Business Controlling”:

 • Wiedza – inspiracja dla poszukiwania efektywnych rozwiązań controllingowych
  Pozwoli ona praktycznie realizować w jednostce proces controllingu operacyjnego i strategicznego poprzez wybór właściwych narzędzi służących planowaniu i kontroli procesów oraz koordynacji i optymalizacji podejmowanych działań. 
 • Umiejętności – możliwość praktycznego zastosowania rozwiązań controllingowych
  Umiejętność projektowania i wykorzystania instrumentów controllingu umożliwi przygotowanie  informacji finansowych na potrzeby decyzyjne. Program zapewni uczestnikom umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy planowania, kontroli, analiz i raportowania biznesowego.
 • Kompetencje – podstawa skutecznego i kreatywnego działania.
  Kompetencje w zakresie negocjacji, komunikacji i prezentacji wypracowanych rozwiązań oparte o postawę etyczną i efektywne zarządzanie zespołem oraz osobistym rozwojem pozwolą na pełnienie funkcji menadżera i/ lub specjalisty w obszarze controllingu.

Atuty studiów „Business Controlling”

 • Modułowy autorski program oparty na wiedzy i doświadczeniu Partnerów
  W programie między innymi: organizacja procesów controllingowych– baza informacyjna controllingu – budżetowanie – controlling kosztów – controlling dziedzinowy – pomiar i analiza dokonań – raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne– kluczowe kompetencje controllera – narzędzia informatyczne w pracy controllera.
 • Wiedza ekspercka i doświadczenie praktyczne wykładowców
  Program w całości realizowany jest przez czołowych ekspertów w dziedzinie controllingu, psychologii i informatyki,  osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
  Nadzór merytoryczny nad kierunkiem pełnią: dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK (wykładowca UMK, audytor, konsultant biznesowy) oraz Andrzej Derkowski (Dyrektor ds. Controllingu w Grupie Neuca, Lider Regionalnej Grupy Roboczej ICV Toruń – Bydgoszcz).
 • Interaktywna forma zajęć – gry biznesowe, warsztaty, studia przypadków
  Wykład inspirujący, wymiana doświadczeń uczestników z wykładowcami, prezentacja „best practices” oraz wskazówki wynikające z rozwiązań stosowanych w praktyce przez ekspertów w  konkretnych przypadkach biznesowych dostarczą słuchaczom wiedzy, która pozwoli praktycznie realizować w jednostce proces controllingu operacyjnego i strategicznego.
 • Obszar kształcenia: studia społeczne 
 • Czas trwania: 2 semestry
  Program studiów podyplomowych: pobierz
  Plan studiów podyplomowych: pobierz
 • Kierownik studiów: dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK
 • Koszt studiów: 4 720 PLN, w dwóch ratach- 2360 PLN za każdy semestr, w ratach miesięcznych – 590 PLN za każdy miesiąc (8 rat).  Można uzyskać do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Środki przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Karta studiów podyplomowych Business Controlling w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest tutaj.

  Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

  Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 • Dodatkowe informacje: uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych UMK oraz świadectwo ICV w języku polskim i angielskim. Więcej informacji na stronie internetowej programu oraz na Facebooku. 

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: 29 października 2021 – koniec 30 czerwca 2022 – stacjonarnie lub on-line (w przypadku ograniczeń prawnych wynikających z pandemii)
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, przedsiębiorcy oraz osoby pragnące doskonalić kompetencje i umiejętności menedżerskie
 • Warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń
 • Termin i miejsce składania dokumentów: od 15 maja do 15 października 2021 r. w dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a, pokój nr 41

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (238 KB)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie, w piątki (16.45 – 20.00) oraz w soboty (9.00 – 16.00).

Kontakt:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
87-100 Toruń ul. Gagarina 13a
Telefon: +48 56 611 47 66

mgr Nina Żwak
e-mail: ninazwak@umk.pl