AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Budowanie kompetencji menedżerskich liderów biznesu

Kształcimy inspirujących liderów, którzy chcą rozwijać swój menadżerski talent i autorytet, a także budować potencjał i zaangażowanie swoich podwładnych. Studia są prowadzone w formie praktycznych warsztatów zapewniających osobisty rozwój, zwiększających efektywność oraz doskonalących umiejętności zarządzania zespołem.

Dla kogo?

Te studia są dla Ciebie jeśli:

 • lubisz odnosić sukcesy,
 • jesteś menadżerem i chcesz uporządkować swoje doświadczenie praktyczne,
 • skoczyłeś studia z innego zakresu niż zarządzanie, a pełnisz funkcję menadżerską,
 • zarządzasz własnym biznesem albo planujesz jego uruchomienie,
 • lubisz pracować w zespole, a także być liderem.

Czego się nauczysz?

 • Zarządzania podwładnymi i zespołem,
 • prezentacji menadżerskich,
 • coachingu menadżerskiego,
 • projektowania modeli biznesowych.

Informacje ogólne:

Studia prowadzone są we współpracy z globalną firmą konsultingową EY (Ernst & Young) światowym liderem w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego.

Studia podyplomowe w zakresie doskonalenia kompetencji menedżerskich kształcą profesjonalnych liderów, zdolnych do sprawnego kierowania zespołami i podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania w organizacjach biznesowych. Absolwenci studiów są przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich. Studia są prowadzone w formie różnorodnych warsztatów praktycznych, kształcących kompetencje i umiejętności zapewniające rozwój kariery zawodowej w środowisku biznesu.

Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy zarządzania, rola menedżera w zarządzania wartością firmy, zarządzanie relacjami, zarządzanie zespołem, zarządzanie podwładnymi, zarządzanie sobą, negocjacje w biznesie, zarządzanie pozytywnym potencjałem organizacji, zarządzanie komunikowaniem, zarządzanie międzykulturowe, budowanie przywództwa w organizacji, zarządzanie strategią organizacji oraz trening kierowniczy – gry i symulacje biznesowe.

 • Obszar kształcenia: studia społeczne
 • Czas trwania: 2 semestry
  Program studiów podyplomowych: pobierz
  Plan studiów podyplomowych: pobierz
 • Kierownik studiów: dr Ryszard Lorenczewski
 • Koszt studiów: 4 560 PLN, w dwóch ratach- 2280 PLN za każdy semestr, w ratach miesięcznych – 570 PLN za każdy miesiąc (8 rat)

  Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

  Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 • Dodatkowe informacje: uczestnicy studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika potwierdzone certyfikatem AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) oraz certyfikat EY (Ernst&Young).

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: październik 2021
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia (studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich) zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, przedsiębiorcy oraz osoby pragnące doskonalić kompetencje i umiejętności menedżerskie.
 • Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań)
 • Termin i miejsce składania dokumentów: do końca września 2021 roku w dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a,   pokój nr 43.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (238 KB)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki (15.30 – 20.15) oraz w soboty (9.00 – 13.45). Więcej informacji na na stronie www.liderzybiznesu.umk.pl

Kontakt:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
87-100 Toruń ul. Gagarina 13a
Telefon: 56 611 47 14
mgr Jolanta Karpińska – e-mail: jolanta@umk.pl