AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Proces realizacji kursu w sposób zdalny

W tej części omówiony zostanie proces realizacji pojedynczego kursu. Zakłada się, że opisane  czynności przygotowywacze zostały wykonane.

Podstawowy wyróżnik zajęć zdalnych w zakresie propedeutyki nauczania to konieczność bieżącej I częstej kontroli postępów w nauce studenta oraz utrzymania stałego kontaktu z grupą studencką.

1. Czynności wstępne – weryfikacja treści kursu oraz zasad zaliczenia (modyfikacja aktualnego sylabusa):

2. Przygotowanie kursu i materiałów do kursu:

Zobacz więcej: MS Teams i Moodle – filmy instruktażowe oraz instrukcje krok po kroku

Filmy instruktażowe i szkolenia dla pracowników zrealizowane przez UCI

3. Prowadzenie zajęć:

W realizacji części merytorycznej zajęć można kierować się następującym schematem:

  1. Przestaw temat zajęć
  2. Przedstaw cel zajęć
  3. Przedstaw/przypomnij warunki zaliczenia kursu
  4. Przedstaw/przypomnij zasady pracy on-line
  5. Przypomnij tematykę poprzednich zajęć
  6. Zrealizuj zajęcia
  7. Zastosuj wybrane środki weryfikacji aktywności
  8. Wykonaj ewidencję wykonanych zajęć dla potrzeb rozliczenia czasu pracy

Pomoc w zakresie konfiguracji I eksploatacji narzędzi nauczania zdalnego, zgodne z Zarządzeniem nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 świadczona jest przez Uczelniane Centrum Informatyczne. Lista narzędzi i usług wspieranych przez UCI dostępna jest tutaj.

Wsparcie doradcze w zakresie oprogramowania etc. świadczy dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK – sylw@umk.pl, zaś wsparcie dot. przygotowania pracowni komputerowych p. Bartłomiej Gutowski – bartlomiej.gutowski@umk.pl

Prowadzący poza narzędziami oficjalnie wspieranymi przez UMK oraz usługami subskrybowanymi przez Wydział lub UMK może wykorzystać inne narzędzia pracy zdalnej – zobacz listę narzędzi polecanych. Należy mieć jednak na uwadze licencjonowanie tych narzędzi, ograniczone wsparcie techniczne oraz fakt, że zbyt duża liczba narzędzi używanych przez pracowników spowoduje problemy po stronie studenta (konieczność opanowania interfesjów użytkownika, problemy konfiguracyjne). Zachęcamy gorąco do korzystania z otwartych zasobów elektronicznych, których wstępna lista dostępna jest tutaj.