AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Kursy online dla pracowników realizowane przez UCI

Zachęcamy do zapoznania się z kursami online przygotowanymi przez Uniwersyteckie Centrum Informatyczne. Dane dostępowe do poszczególnych kursów prezentujemy poniżej.

Aby rozpocząć korzystanie z „kursów zaawansowanych” można:

wybrać link do kursu z listy poniżej, zalogować się przez Centralny Punkt Logowania

lub

wejść na stronę moodle.umk.pl – wybrać Szkolenia dla pracowników UMK – wybrać Szkolenia – rok akademicki 2020/21Szkolenia zaawansowane – wybrać kurs i zalogować się przez  Centralny Punkt Logowania

Kursy nie są zabezpieczone hasłem

 

Moodle – kurs zaawansowany https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=648

W czasie kursu uczestnik dowie się, jak utworzyć i zarządzać grupami, jak restartować kurs, importować składowe kursu, tworzyć kopie kursu (w tym kopie zapasową), jak tworzyć wybrane aktywności w kursie takie jak czat, głosowania, kwestionariusz, frekwencja, jak tworzyć pytania typu obliczeniowego, pytania dopasuj krótką odpowiedź, pytania przeciągnij i upuść markery w testach, jak tworzyć własne skale ocen, dowie się również o dodawaniu do kursu pakietu IMS.

Interaktywne materiały dydaktyczne w Moodlu – H5Phttps://moodle.umk.pl/course/view.php?id=653

W czasie kursu uczestnik dowie się czym jest H5P, jak tworzyć pytania Prawda/Fałsz, jednokrotnego wyboru, uzupełnij luki w tekście, o sposobach prezentacja treści  na przykładzie funkcji akordeon, oś czasu, wykres, interaktywne wideo, kolumna, prezentacja.

Microsoft Teams – kurs zaawansowanyhttps://moodle.umk.pl/course/view.php?id=720

W czasie kursu uczestnik dowie się, jak organizować konsultacje/dyżury na Teams, jak zmienić status, obrazek profilowy, tło wyświetlane podczas konferencji, jak tworzyć pokoje czyli prowadzić zajęcia w grupach, dowie się również o nagrywaniu spotkań, o zastosowaniu wzmianki, ważnych wiadomościach i ogłoszeniach na kanałach, o ważnych i pilnych wiadomości w czacie, jak tworzyć testy i zadania oraz o korzystaniu z aplikacji mobilnej.

Współpraca w środowisku onlinehttps://moodle.umk.pl/course/view.php?id=656

W czasie kursu uczestnik dowie się o projektowaniu ćwiczenia grupowego, zaangażowaniu studentów w pracę on-line, kierowaniu grupą, ocenianiu, kompetencjach i zasadach pracy online, aktywnościach (w nawiązaniu do funkcjonalności Moodle- zadania zespołowe, forum dyskusyjne, wiki, warsztat, projekt), komunikacji we współpracy, działaniach nauczyciela oraz o współpracy w grupie.

Zajęcia zdalne w świecie audio i videohttps://moodle.umk.pl/course/view.php?id=738

W czasie kursu uczestnik dowie się o scenariuszu, sprzęcie – dźwięk i statywy (narzędzia rejestrujące, nagrania w ruchu, mikrofony i rejestratory dźwięku, statywy), oświetleniu (sprzęt, podstawy oświetlenia, zasady oświetlania planu, oświetlenie planu w warunkach domowych), ustawieniu kamery (ekspozycja, ostrość, perspektywa, balans bieli, format kadru), Lighboardzie – co to jest i jak się przygotować do pracy).


Aby rozpocząć korzystanie z kursu można:

wybrać link do kursu z listy poniżej, zalogować się przez Centralny Punkt Logowania podając odpowiednie hasło

lub

wejść na stronę moodle.umk.pl – wybrać Szkolenia dla pracowników UMK – wybrać Szkolenia – rok akademicki 2020/21 – wybrać kurs i zalogować się przez  Centralny Punkt Logowania podając odpowiednie do kursu hasło zamieszczone poniżej:

Moodle kurs podstawowyhttps://moodle.umk.pl/course/view.php?id=587

Hasło: MPwNEIZ

BigBlueButton – kurs podstawowyhttps://moodle.umk.pl/course/view.php?id=588

Hasło: BBBwNEIZ

E-learning a prawo autorskiehttps://moodle.umk.pl/course/view.php?id=591

Hasło: PAwNEIZ

Metodyka kształcenia zdalnegohttps://moodle.umk.pl/course/view.php?id=589

Hasło: MKZwNEIZ

Microsoft Teams – kurs podstawowy https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=592

Hasło: MTwNEIZ