AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Działalność akredytacyjna

Jedną z głównych form działania AACSB International jest akredytowanie na całym świecie szkół wyższych realizujących biznesowe programy nauczania na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Przedmiotem akredytacji prowadzonej przez AACSB International są:

  • programy nauczania;
  • szeroko rozumiana organizacja studiów;
  • osiągnięcia naukowe, kwalifikacje i struktura zatrudnianej kadry;
  • realizacja różnych form współpracy międzynarodowej;
  • baza dydaktyczno-naukowa;
  • obsługa  administracyjna.

Uzyskanie tej prestiżowej akredytacji oznacza, iż dana instytucja edukacyjna jest w stanie spełnić rygorystyczne standardy jakościowe opracowane i aktualizowane przez AACSB International.
Na koniec września 2017 roku akredytację AACSB International posiadało 796 instytucji z ponad 50 krajów, m.in.: Massachusetts Institute of Technology, Columbia University, Harvard University, Yale University, London Business School, Erasmus University Rotterdam, Maastricht University oraz University of Ljubljana. Pełna lista instytucji akredytowanych przez AACSB International dostępna jest na stronie internetowej http://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-members/global-listing.aspx.

 

Szczegółowe informacje na temat działalności akredytacyjnej AACSB International dostępne są na stronie internetowej http://www.aacsb.edu/accreditation/.

Istota AACSB
Działalność akredytacyjna
Korzyści z akredytacji