AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Istota AACSB

The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wyższych Szkół Biznesu – to prestiżowa, globalna organizacja typu non-profit, której głównym celem jest poprawa jakości edukacji w zakresie nauk ekonomicznych.

Członkami AACSB International są instytucje edukacyjne, firmy oraz inne podmioty z całego świata zajmujące się rozwojem edukacji w zakresie zarządzania (obecnie jest ich ponad 1700). Członkami tej organizacji i jednocześnie posiadaczami akredytacji AACSB są m.in.: Massachusetts Institute of Technology, Columbia University, Harvard University, Yale University, London Business School, Erasmus University Rotterdam, Maastricht University oraz University of Ljubljana.

Szczegółowe informacje na temat istoty AACSB International dostępne są na stronie internetowej http://www.aacsb.edu/about/.

Działalność akredytacyjna

Jedną z głównych form działania AACSB International jest akredytowanie na całym świecie szkół wyższych realizujących biznesowe programy nauczania na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Przedmiotem akredytacji prowadzonej przez AACSB International są:

Uzyskanie tej prestiżowej akredytacji oznacza, iż dana instytucja edukacyjna jest w stanie spełnić rygorystyczne standardy jakościowe opracowane i aktualizowane przez AACSB International.
Na koniec listopada 2020 roku akredytację AACSB International posiadało 876 instytucji z 57 krajów, m.in.: Massachusetts Institute of Technology, Columbia University, Harvard University, Yale University, London Business School, Erasmus University Rotterdam, Maastricht University oraz University of Ljubljana.

Należy zwrócić uwagę, że członkostwo w AACSB (membership) jest konieczne do ubiegania się o akredytację, ale nie jest ono równoznaczne z jej posiadaniem. Pełna lista instytucji akredytowanych przez AACSB International dostępna jest na stronie internetowej https://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-schools.

Szczegółowe informacje na temat działalności akredytacyjnej AACSB International dostępne są na stronie internetowej http://www.aacsb.edu/accreditation/.

Korzyści z akredytacji

Uzyskanie prestiżowej akredytacji AACSB International wiąże się z wieloma korzyściami, osiąganymi zarówno przez samą instytucję edukacyjną i jej pracowników, jak również przez studentów kształcących się na wszystkich szczeblach nauczania.

Do najważniejszych korzyści osiąganych przez akredytowaną instytucję edukacyjną i jej pracowników należy zaliczyć:

  • elitarność (tylko 5% uczelni biznesowych na świecie posiada akredytację AACSB);
  • nowe możliwości promocji Wydziału;
  • większą rozpoznawalność Wydziału na międzynarodowym rynku edukacyjnym poprzez obecność w światowych rankingach;
  • funkcjonowanie według sprawdzonych standardów, obowiązujących w najlepszych szkołach w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych;
  • możliwości nawiązania szerokiej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie badań, publikacji naukowych, dydaktyki i wymiany, przy aktywnym wsparciu ze strony AACSB International.

Dla studentów akredytacja AACSB wiąże się z:

  • gwarancją wysokiej jakości kształcenia;
  • dodatkowymi możliwościami udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej (w ramach ponad 800 uczelni z całego świata);
  • możliwością prowadzenia badań naukowych we współpracy z zagranicznymi uczelniami;
  • podniesieniem konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

 

Zobacz także:

Proces akredytacyjny WNEiZ