AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zespół ds. Akredytacji

Zespół ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB liczy obecnie ponad dwudziestu członków reprezentujących Katedry oraz Administrację WNEiZ i odpowiadających za poszczególne zadania związane z przebiegiem procesu reakredytacyjnego.

Obowiązki Przewodniczącej Zespołu pełni dr Dorota Górecka, a dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, dr Maria Kola-Bezka i dr Barbara Józefowicz kierują odpowiednio pracami związanymi ze standardami 1-3 (Zarządzanie Strategiczne i Innowacyjność), 4-7 (Uczestnicy) i 13-15 (Akademickie i Profesjonalne Zaangażowanie) oraz 8-12 (Uczenie się i Nauczanie). Ponadto, Zespół wspierany jest od strony formalnej i merytorycznej przez Dziekana WNEiZ dra hab. Jerzego Boehlke, prof. UMK oraz Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju dr Arankę Ignasiak-Szulc, a od strony administracyjnej przez mgr Barbarę Jóźwik oraz mgr Milenę Miszewską. Obowiązki tłumacza wykonuje mgr Adam Czajkowski – Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Imienna lista członków Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB wraz z ich danymi kontaktowymi znajduje się w niniejszym pliku: członkowie zespołu AACSB 2021.04.23 (149 KB)

 

Kontakt: aacsbwneiz@umk.pl

Proces akredytacyjny
Etapy procesu akredytacyjnego
Kalendarium
Standardy Akredytacji
Zespół ds. Akredytacji
Katedralni koordynatorzy