AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Standardy Akredytacji

Uzyskanie przez WNEiZ reakredytacji AACSB wiąże się ze spełnieniem 15 standardów jakościowych opracowanych i aktualizowanych przez AACSB International. Standardy te dotyczą następujących obszarów: Zarządzanie strategiczne i Innowacyjność (standardy 1-3), Uczestnicy (standardy 4-7), Uczenie się i nauczanie (standardy 8-12) oraz Akademickie i Profesjonalne Zaangażowanie (standardy 13-15).

 

Szczegółowe informacje na temat standardów akredytacji AACSB dostępne są na stronie internetowej  http://www.aacsb.edu/accreditation/standards/.

Proces akredytacyjny
Etapy procesu akredytacyjnego
Kalendarium
Standardy Akredytacji
Zespół ds. Akredytacji
Katedralni koordynatorzy