AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia („kamienie milowe”) w procesie ubiegania się WNEiZ o akredytację AACSB International:

Data

Wydarzenie („kamień milowy”)

Październik 2017

Otrzymanie przez WNEiZ środków na proces reakredytacji AACSB w ramach realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Październik 2015

Wręczenie prof. dr hab. Józefowi Stawickiemu, Dziekanowi WNEiZ certyfikatu potwierdzającego uzyskanie akredytacji AACSB dokonane przez Pana Timothy’ego S. Mescona, wiceprezesa i głównego dyrektora na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę AACSB International.

Sierpień 2015

Otrzymanie przez WNEiZ akredytacji AACSB.

Maj 2015

Wizyta Komisji Oceniającej z ramienia AACSB (Peer Review Team –  PRT) w składzie Pani Profesor Joyce J. Elam (Dziekan University College, Florida International University), Pan Profesor Jacob Chacko (Dziekan College of Business Administration, Abu Dhabi University) oraz Pan Profesor Rudy Martens (Dziekan Wydziału Ekonomii Stosowanej, University of Antwerp).

Luty 2015

Przesłanie do AACSB International przygotowanego przez WNEiZ „Raportu Samooceny” (AACSB Accreditation Self-Evaluation Report).

Grudzień 2014

Określenie pełnego składu Komisji Oceniającej (Peer Review Team –  PRT) dla naszego Wydziału.

Maj 2014

Zaakceptowanie przez Komitet ds. Wstępnej Akredytacji AACSB International (Initial Accreditation Committee) drugiego opracowanego przez WNEiZ sprawozdania dotyczącego stopnia zaawansowania realizacji „Planu Dostosowania się do Standardów AACSB” (Standards Alignment Plan Implementation Report 2014).

Marzec 2014

Przesłane do AACSB International drugiego opracowanego przez WNEiZ sprawozdania dotyczącego stopnia zaawansowania realizacji „Planu Dostosowania się do Standardów AACSB” (Standards Alignment Plan Implementation Report 2014).

Grudzień 2013

Ostatnia przed przyjazdem Komisji Akredytacyjnej AACSB wizyta Pana Michaela Bryanta, Dziekana Groupe ESC Clermont, Graduate  School of Management w Clermont-Ferrand we Francji, pełniącego funkcję Mentora WNEiZ z ramienia AACSB.

Kwiecień 2013

Zaakceptowanie przez Komitet ds. Wstępnej Akredytacji AACSB International (Initial Accreditation Committee) przygotowanego przez WNEiZ sprawozdania dotyczącego stopnia zaawansowania realizacji „Planu Dostosowania się do Standardów AACSB” (Standards Alignment Plan Implementation Report 2013).

Luty 2013

Przesłanie do AACSB International przygotowanego przez WNEiZ sprawozdania dotyczącego stopnia zaawansowania realizacji „Planu Dostosowania się do Standardów AACSB” (Standards Alignment Plan Implementation Report 2013).

Listopad 2012

Wizyta na WNEiZ Pana Michaela Bryanta, Dziekana Groupe ESC Clermont, Graduate  School of Management w Clermont-Ferrand we Francji, pełniącego funkcję Mentora WNEiZ z ramienia AACSB.

Kwiecień 2012

Zaakceptowanie przez Komitet ds. Wstępnej Akredytacji AACSB International (Initial Accreditation Committee) przygotowanego przez WNEiZ „Planu Dostosowania się do Standardów AACSB” (Standards Alignment Plan Implementation Report 2012).

Luty 2012

Zaakceptowanie przez Komitet Preakredytacyjny AACSB International (PreAccreditation Committee) przygotowanego przez WNEiZ Planu Dostosowania się do Standardów

Grudzień 2011

Przesłanie do AACSB International przygotowanego przez WNEiZ Planu Dostosowania się do Standardów wyznaczonych przez tę organizację (Standards Alignment Plan)

Maj 2011

Wizyta na WNEiZ mentora z ramienia AACSB International – Pana Michaela Bryanta, Dziekana Groupe ESC Clermont, Graduate School of Management w Clermont-Ferrand we Francji

Listopad 2010

Spełnienie przez WNEiZ wstępnych warunków, tj. zaakceptowanie złożonego przez WNEiZ dokumentu Eligibility Application

Sierpień 2009

Uzyskanie przez WNEiZ członkostwa w AACSB International

 

Proces akredytacyjny
Etapy procesu akredytacyjnego
Kalendarium
Standardy Akredytacji
Zespół ds. Akredytacji
Katedralni koordynatorzy