AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Plany studiów

Informacja dla studentów wszystkich kierunków w sprawie rejestracji na zajęcia, seminaria dyplomowe, zajęcia humanistyczne i ogólnouniwersyteckie w roku akademickim 2023/24

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne