AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pozostałe obszary badawcze

Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej

Więcej informacji o działalności Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej dostępnych jest w dedykowanej zakładce.

Grupa Naukowo-Badawcza SKOLAR

powstała na początku roku akademickiego 2003/2004 z inicjatywy pracowników i doktorantów Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Działalność badawcza grupy koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, działalnością korporacji transnarodowych, prywatyzacją oraz aktywnością przedsiębiorstw w wykorzystywaniu środków z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej.

Kierownikiem zespołu jest dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK.

Celem powstania witryny internetowej SKOLAR było stworzenie platformy dyskusyjnej, która stałaby się miejscem wymiany poglądów i inspiracją do pogłębionych rozważań w obrębie prezentowanych obszarów tematycznych. Poza tym, www.skolar.uni.torun.pl ma być źródłem informacji o aktualnie realizowanych przez grupę projektach, najnowszych publikacjach, zainteresowaniach badawczych członków zespołu oraz o organizowanych i współorganizowanych przez SKOLAR konferencjach naukowych.

www.skolar.uni.torun.pl

 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów powstało 8 marca 2000 r. Jego celem jest wspieranie działalności naukowej doktorantów UMK wskazanej w odpowiednich przepisach statutu. Koło składa się z sekcji wydziałowych i międzywydziałowych. Jedną z nich jest sekcja ekonomiczna, w skład której wchodzą doktoranci z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W ramach dotychczasowej działalności sekcja zorganizowała konferencję “Współczesne trendy w gospodarce”.

www.doktoranci.uni.torun.pl/