AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej

Centre for Central and Eastern European Studies

 

Centrum zostało utworzone z dniem 1 września 2012 r. na podstawie Zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 3 września 2012 r. jako jednostka organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Z dniem 1 października 2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 163 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2019 r. zostało przekształcone w uniwersyteckie centrum naukowe nadzorowane przez dziekana WNEiZ. Centrum funkcjonuje na podstawie Statutu UMK oraz regulaminu.

 

Cele i kierunki działania:
pogłębianie i promocja wiedzy o przemianach zachodzących w państwach i regionach Europy Środkowej i Wschodniej, rozwój partnerskich kontaktów z ośrodkami naukowymi tych państw, prowadzenie wspólnych badań naukowych

Zadania:

1) prowadzenie wspólnie z partnerami zagranicznymi badań w zakresie rozwoju Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności problemów: wzrostu gospodarczego, rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki gospodarczej i społecznej, konkurencyjności gospodarek krajowych i regionalnych;

2) upowszechnianie i promowanie wiedzy o gospodarce Europy Środkowej i Wschodniej;

3) współpraca z ośrodkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami w kraju i za granicą;

4) świadczenie usług eksperckich i edukacyjnych, organizowanie konferencji, seminariów, kursów, wykładów itp. o tematyce społeczno-ekonomicznej.

https://cbesw.umk.pl/

 

Dyrektor: dr Aranka Ignasiak-Szulc
Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych
tel.: +48 56 611 4626
e-mail: aranka@umk.pl

Zastępca dyrektora: dr Maria Kola-Bezka
Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych
tel.: +48 56 611 4626
e-mail: mkola@umk.pl

 

Skład Rady Centrum na kadencję 2020-2024 (zarządzenie Rektora 46/2021):

  1. prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski – Przewodniczący
  2. prof. Igor Filkevich, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Moskwa (Federacja Rosyjska)
  3. prof. Vytautas Juščius, Uniwersytet w Kłajpedzie, Kłajpeda (Litwa)
  4. prof. Vladimirs Menšikovs, Uniwersytet w Daugavpils, Daugavpils (Łotwa)
  5. prof. Elena Vankevich, Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Witebsku, Witebsk (Białoruś)
  6. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  7. dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  8. dr hab. Olga Ilyash, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy “Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego”, Kijów (Ukraina)
  9. dr Tornike Khoshtaria, Uniwersytet Europejski w Tbilisi, Tbilisi (Gruzja)