AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zarządzanie turystyką i sportem

Dlaczego warto wybrać specjalność “zarządzanie turystyką i sportem”?

We współczesnym świecie coraz wyraźniej dostrzec można problem rzadkości zasobów z jednej strony i różnorodność rosnących ludzkich potrzeb z drugiej strony. Rosnąca konkurencja o zasoby a także o klienta sprawiają, że szeroko rozumiane racjonalne gospodarowanie staje się coraz bardziej pożądaną cechą wszelkich podmiotów gospodarujących. Zatem umiejętne zarządzanie różnymi zasobami i procesami jest cenną wiedzą i umiejętnością. Taką wiedzę zdobędzie osoba kończące te studia, między innymi poprzez tak zwane przedmioty podstawowe i kierunkowe jak; współczesne koncepcje zarządzania, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne czy psychologia w zarządzaniu.

W wysoko rozwiniętych gospodarkach coraz większe znaczenie ma sektor usług, w tym usług turystycznych, ale także i sportowych. Szeroko rozumiana turystyka zaspokaja potrzeby turystów – potrzeby wypoczynku, kulturowe, zdrowotne i wiele innych. Turystyka zaspokaja także potrzeby szkoleniowe, konferencyjne integracyjne etc. współczesnych firm. Turystyka jest również coraz istotniejszym „sposobem’ na rozwój miast oraz regionów i państw. Realizacja rozwoju regionu poprzez turystykę, tworzenie odpowiedniej oferty dla zróżnicowanych klientów branży turystycznej wymaga coraz co raz lepiej przygotowanych kadr. Specjalność ta jest „kuźnią” takich kadr. Oprócz bardzo solidnej wiedzy z zarządzania  dostarczy wiedzy o turystyce i zarządzaniu turystyką oraz wiedzy w zakresie zarządzania w sporcie, zarówno w tworzących się w Polsce profesjonalnych klubach w różnych dyscyplinach sportu, jak również działaniach w zakresie sportu masowego oraz usługach rekreacyjno-sportowych. Polityka regionalna i strategie rozwoju turystyki i sportu,  turystyka w gospodarce narodowej, marketing usług turystycznych i sportowych, rachunkowość zarządcza w organizacjach turystycznych i sportowych, zarządzanie klubem sportowym, sportowy rynek pracy, społeczna odpowiedzialność w organizacjach turystycznych i sportowych – to tylko niektóre przedmioty wykładane na tej specjalności. Rozwój zrównoważony jest nie tylko „modny” w literaturze ale bardzo ważny w realnej gospodarce a w turystyce i w sporcie szczególnie. Koncepcja rozwoju zrównoważonego jest jedną z idei przekazywanych studentom tej specjalności, podobnie jak kwestie etyki w zarządzaniu.

Co po studiach na tej specjalności?

Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzania turystyką  na poziomie miasta, gminy, regionu. Będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarki turystycznej – baza noclegowa, gastronomiczna, atrakcje turystyczne i inne, a także do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych. Wszędzie tam gdzie występuje problem rozwoju turystyki i/lub rozwoju poprzez turystykę. Ponadto absolwent będzie mógł podjąć pracę na sportowym rynku pracy, czyli w profesjonalnych klubach sportowych oraz w instytucjach i organizacjach otoczenia tego rynku. Może znaleźć zatrudnienie w strukturach ogólnopolskich, wojewódzkich i gminnych Wydziałów Turystyki i Sportu.

Na pewno będzie też przygotowany do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług turystycznych i sportowych.

Zobacz także:

Prezentacja specjalności

Zarejestruj się