AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Inwestycje i nieruchomości

Dlaczego warto wybrać specjalność “inwestycje i nieruchomości”?

Absolwenci powinni posiąść wiedzę przydatną w pracy zawodowej jako doradcy inwestycyjni i eksperci ds. procesów inwestycyjnych (w tym eksperci w procesie aplikacyjnym przy ubieganiu się o środki unijne) na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu przedsiębiorstwach, w agencjach rynku inwestycyjnego, w jednostkach gospodarki komunalnej, w bankach, w biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz w organach administracji państwowej.
Ponadto ukończenie specjalności proponującej tak bogatą ofertę kształcenia ułatwia absolwentom ubieganie się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, co otwiera przed absolwentem dodatkowe szerokie możliwości zatrudnienia.

Dla kogo? Dla osób posiadających analityczny umysł, potrafiących umiejętnie wnioskować i podejmować różnorodne decyzje, zwłaszcza decyzje długookresowe.

Co Cię czeka? Poznasz procesy podejmowania decyzji inwestycyjnych, od momentu powstania koncepcji aż po jej realizację i wdrożenie w życie. Dowiesz się, jakie są uwarunkowania i narzędzia wykorzystywane w tych procesach, jak rozpoznawać i mierzyć, a także zarządzać ryzykiem inwestycyjnym. Poznasz najważniejsze zasady funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym głównie obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz szacowania ich wartości.

Co po studiach na tej specjalności?

Jako Absolwent tej specjalności znajdziesz ciekawą pracę jako doradca inwestycyjny i ekspert ds. procesów inwestycyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu przedsiębiorstwach, w agencjach rynku inwestycyjnego, w jednostkach gospodarki komunalnej, w biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz w organach administracji państwowej. Ukończenie specjalności ułatwi Ci także ubieganie się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

 Zobacz także:

Prezentacja specjalności 

Zarejestruj się