AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Organizacyjny – Menedżer biznesu

Absolwenci modułu są przygotowywani do zajmowania stanowisk specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania organizacjami, a także stanowisk kierowniczych średniego szczebla. W czasie studiów pozyskują niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji i zasadach zarządzania organizacjami. Nabywają umiejętności podejmowania decyzji kierowniczych, analizy i projektowania organizacyjnego, pracy zespołowej, przewodzenia zespołami pracowników, a w szczególności zarządzania przedsiębiorstwami w konkurencyjnym otoczeniu.

Program modułu obejmuje następujące przedmioty: metody organizacji i zarządzania, analiza i projektowanie organizacyjne, społeczna odpowiedzialność biznesu, dynamika grup w organizacji, budowa i pomiar satysfakcji klientów, budowa i pomiar satysfakcji pracowników, przedsiębiorstwo międzynarodowe, potencjał innowacyjny MSP, zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem, zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym.

Zobacz także:

Prezentacja modułu

[Zarejestruj się]