AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Informatyczny

Dlaczego warto wybrać ten moduł?

Absolwent modułu informatycznego oprócz wiedzy ogólnej zdobytej na kierunku zarządzanie posiada znaczny zasób wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Kształcenie w ramach modułu obejmuje m. in. metody i narzędzia biznesu elektronicznego, tworzenie firmowych serwisów internetowych, rozwiązania automatyzujące pracę biurową oraz metody i oprogramowanie statystyczne przydatne w analizie danych, np. marketingowych. Studenci zapoznają się również z funkcjonalnością typowych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Duży nacisk jest położony na praktyczne poznanie nowoczesnych technologii informatycznych i przeważająca część zajęć jest prowadzona w laboratoriach komputerowych.

Co po studiach?
Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie informatyki biznesowej w dużym stopniu podnoszą atrakcyjność potencjalnych pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych we wszystkich sektorach nowoczesnej gospodarki.

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu są szczególnie cenne dla osób, które chcą po studiach I stopnia założyć własna firmę. Umiejętność doboru i wykorzystania w niej właściwych rozwiązań informatycznych pomoże uzyskać przewagę konkurencyjną i odnieść sukces na rynku.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. Naturalną specjalnością jest dla nich Informatyka w biznesie.

Zobacz także:

Prezentacja modułu

[Zarejestruj się]