AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rachunkowość

Dlaczego warto wybrać moduł “rachunkowość”?

Moduł Rachunkowość przeznaczony jest dla studentów o umysłach analitycznych, otwartych na problemy współczesnej rachunkowości postrzeganej jako podstawowe źródło informacji o działalności gospodarczej jednostki. Przedmioty specjalnościowe umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • identyfikacji, pomiaru i ujęcia w księgach rachunkowych operacji kształtujących sytuację majątkową, finansową oraz wyniki prowadzonej działalności przez jednostki gospodarcze wraz z wykorzystaniem stosowanych w praktyce systemów finansowo-księgowych,
  • organizacji rachunkowości w jednostkach gospodarczych,
  • zarządzania rentownością i płynnością finansową stanowiących kluczowy czynnik dla powodzenia działalności gospodarczej,
  • podejmowania decyzji cenowych w warunkach wolnego rynku i ich wpływu na rentowność krótkookresową i długookresową jednostek gospodarczych,
  • posługiwania się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów podejmowania decyzji menedżerskich,
  • zakładania własnej firmy oraz metod i technik stosowanych w celu jej sprawnego prowadzenia,
  • materialno-prawnego, procesowego i wykonawczego prawa karnego skarbowego,
  • ewolucji rachunkowości od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego.

Co po studiach?

Po ukończeniu tego modułu studenci będą posiadali zakres wiedzy umożliwiający im podjęcie pracy na wyższych szczeblach w służbach finansowo-księgowych różnych jednostek gospodarczych. Z uwagi na wysoką rangę rachunkowości w procesie globalizacji, mają również szanse na pozyskanie pracy w firmach międzynarodowych w kraju jak i za granicą. Nabyta wiedza i umiejętności ułatwią założenie własnych biur rachunkowych oraz stanowić będą solidną podstawę do dalszych przygotowań w procedurze egzaminacyjnej na tytuł biegłego rewidenta.

Zobacz także:

Prezentacja modułu

[Zarejstruj się]