AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Czwarty moduł do wyboru

Dlaczego warto studiować ten moduł?

Program studiów łączący teorię z praktyką – zastosowanie wiedzy w praktyce

Proponowany nowy moduł powstał w oparciu o duże zapotrzebowanie praktyków na rynku pracy w związku z funduszami unijnymi oraz sektora publicznego jakie skierowane są na potrzeby lokalnej społeczność i lokalnych MŚP.

Proponujemy nowatorskie metody kształcenia – studenci wykonują pracę zaliczeniowe na podstawie rzeczywistych dostępnych programów, w tym np. przygotowywanie wniosku aplikacyjnego o fundusze unijne w ramach tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego.

Omawiamy aktualnie poruszane zagadnienia na świecie w zakresie, m.in.:

  • koncepcja inteligentnych miast, tzw. smart cities,
  •  innowacyjna gospodarka,
  • odpowiedzialność i partycypacja społeczna.

 

Co po studiach?

Absolwent studiów ekonomicznych na Czwartym module do wyboru ma szerokie perspektywy zatrudnienia w:

–  administracji publicznej rządowej i samorządowej (urzędy miast, urzędy gminy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska itp.);

–  instytucjach Unii Europejskiej (m.in., w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim);

–  instytucjach zagranicznych (np.: ONZ, Bank Światowy, międzynarodowe firmy consultingowe, itp.);

–  przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (spółki miejskie: transport, wodociągi, kanalizacja, odpady);

–  szkolnictwie (szkoły podstawowe, średnie, wyższe);

–  służbie zdrowia (szpitale, przychodnie, lecznice);

A także w:

–  placówkach kulturalno-oświatowych;

–  organizacjach pozarządowych

–  przedsiębiorstwach państwowych;

–  przedsiębiorstwach prywatnych;

–  instytucjach konsultingowo-doradcze, zajmujących się pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej;

–  instytucjach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą.

Zobacz także:

Prezentacja modułu

Plan studiów

[Zarejestruj się]