AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pierwszy moduł do wyboru

Dlaczego warto studiować ten moduł?

Jeśli chcesz zdobyć umiejętności samodzielnej analizy danych statystycznych, począwszy od identyfikacji i pozyskania danych, konstrukcji i przeprowadzenia badań do praktycznego ich wykorzystania, wybierz studia ekonomiczne na pierwszym module.

W trakcie studiów ekonomicznych na tym module nauczysz się jak:

  • analizować różnorodne dane statystyczne: np. dane regionalne, marketingowe, dane przestrzenno-czasowe, szeregi czasowe,
  • dokonywać wyboru narzędzi i metod odpowiednich dla różnych danych statystycznych oraz konstruować schemat badania i realizować go z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania statystycznego,
  • interpretować wyniki, wyciągać wnioski i umieszczać je w kontekście teorii ekonomii oraz praktyki gospodarczej.

Co po studiach?

Pierwszy Moduł  daje szerokie możliwości rozwijania umiejętności w zakresie analizy danych na studiach II stopnia na specjalności analityka gospodarcza. Po ukończonych studiach ekonomicznych na tym module student ma również wyjątkowo dużo możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako:

  • analitycy gospodarczy w przedsiębiorstwach w różnych sektorach, np. w działach sprzedaży,
  • doradcy finansowi w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych,
  • medialni komentatorzy zjawisk zachodzących w gospodarce,
  • specjaliści ds. opracowań statystycznych odpowiedzialni za badania oraz raportowanie ich wyników.

Modułem opiekuje się Katedra Ekonometrii i Statystyki, która dodatkowo oferuje studentom:

Zobacz także:

Prezentacja modułu

Plan studiów

[Zarejestruj się]