AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rekrutacja do projektu “Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK”

Etapy rekrutacji:

1) złożenie wniosku o przyjęcie do udziału w Projekcie – wypełnij formularz (378 KB);

2) weryfikacja formalna i ocena wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną;

3) ustalenie i ogłoszenie listy rankingowej;

4) dostarczenie wymaganych dokumentów przez osoby zakwalifikowane – wypełnij oświadczenie dot. danych (416 KB) oraz oświadczenie dot. uczestnictwa (313 KB) i wskaż preferencję odnośnie grupy zajęciowej:

 

Kryteria udziału:

1) formalne

– status nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach umowy o pracę na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego (w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym),

– umowa o pracę na min. 1,5 roku od rozpoczęcia udziału w projekcie,

– przynależność do grupy Młodych pracowników lub Doświadczonych pracowników (zgodnie z definicją z Regulaminu),

– w przypadku Kursu 1: znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (weryfikowana testem podczas rekrutacji).

2) merytoryczne

– liczba zaplanowanych do przeprowadzenia przedmiotów wykorzystujących nabyte kompetencje (waga 50)

– brak wcześniejszego udziału w projektach o podobnym charakterze wsparcia (np. projekt WZROST) (waga 30)

– rekomendacja dziekana uwzględniająca szczególne potrzeby uczestników w zakresie udziału w szkoleniu (weryfikacja uzasadnień w zakresie wpływu efektów wybranego szkolenia na realizowany przez pracownika program dydaktyczny) (waga 20)

Ulotka informacyjna (219 KB)