AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ DLA MODUŁU “START ME UP”

Zadanie 4 – Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych – “Warsztaty biznesowe”  (sala 257 oraz 203/204): 16.03, 23.03, 24.03, 13.04, 14.04, 28.04.

 

Zadanie 3

1. Warsztaty Service Design Thinking

6.04.2019 – 7.04.2019 (po 8h każdy dzień) sala 257

2. Warsztaty Mobile Marketing

18.05.2019 – 19.05.2019 (po 8h każdy dzień) sala 257

3. Warsztaty Project Management

20.05-21.05.2019 (po 8 h każdy dzień)

 

Sala 257 oraz sala 203/204  znajdują się na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego w Budynku A, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

 

PLAN ZAJĘĆ DLA MODUŁU “BUSINESS DEVELOPMENT”

1. Szkolenie “English for Specific Purposes” – proszę o uczęszczanie na wybraną przez siebie grupę – osoby niezapisane o niezwłoczny kontakt z anglistami!!!

1)        „English for Specific Purposes – Supply Chain Management” (sala 30A, czwartki 11:20-14:30),
2)        “English for Specific Purposes – Corporate Finance” (sala 29A, czwartki 11:20-14:30),
3)        “English for Specific Purposes – Investment” (sala 29A, wtorki 11:20-14:30)

2. “Warsztaty praktyczne z zakresu rozwiązywania problemów biznesowych” – plan ramowy w załączeniu – zapisy dla grup “AC/DC” trwają do środy 13.03., dla pozostałych do środy 20.03.

Zajęcia prowadzone przez wykonawcę zewnętrznego
Data Dzień tygodnia Godziny Trener zewnętrzny numer 1 Trener zewnętrzny numer 2
17.03.201 Sobota 11:30-13:00 Zespół 1.1. AC/DC Zespół 1.2 AC/DC ETAP I PRACA NAD PROBLEMEM BIZNESOWYM

ZAJĘCIA NA WNEiZ

13:15-14:45
15:00-16:30
16:45-19:00
23.03.2019 Niedziela 8:00-9:30 Zespół 2.1. AC/DC Zespół 2.2.TIK
9:45-11:15
11:30-13:00
13:15-15:30
24.03.2019 Sobota 12:00-13:30 Zespół 3.1. TIK Zespół 3.2. TIK
13:45-15:15
15:30-17:00
17:15-19:30
30.03.2019 Niedziela 12:00-13:30 Zespół 4.1. SAP Zespół 4.2. SAP
13:45-15:15
15:30-17:00
17:15-19:30
31.03.2019 Sobota 8:00-9:30 Zespół 5.1. SAP Zespół 5.2. SAP
9:45-11:15
11:30-13:00
13:15-15:30
06.04.2019 Sobota 8:00-9:30 Połączone zespoły 1.1. i 1.2. Połączone zespoły 2.1. i 2.2. ETAP II IMPLEMENTACJA ROZWIĄZANIA (“dzień prezentacji”)

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE PRZEDSIĘBIORCY

9:45-11:15
11:30-13:00
07.04.2019 Niedziela 8:00-9:30 Połączone zespoły 3.1. i 3.2. Połączone zespoły 4.1. i 4.2.
9:45-11:15
11:30-13:00
13.04.2019 Sobota 8:00-9:30 Połączone zespoły 5.1. i 5.2.
9:45-11:15
11:30-13:00