AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Netykieta

W związku z kontynuacją kształcenia w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 i dążeniem do ciągłego doskonalenia jakości procesu kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia proponuje Państwu stosowanie tzw. netykiety. Netykieta oznacza pewien zbiór zasad obowiązujący wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach on-line, do którego można się odwoływać w razie potrzeby. Stanowi ona zatem rodzaj kontraktu, w którym określamy zobowiązania zarówno wykładowcy, jak i studentów uczestniczących w danych zajęciach. Proponujemy Państwu stworzenie takiej netykiety do każdego realizowanego w bieżącym semestrze przedmiotu. Badania satysfakcji studentów naszego Wydziału z zajęć prowadzonych zdalnie oraz konsultacje przeprowadzone z przedstawicielami Samorządu Studenckiego wskazują, iż realizując taki tryb nauczania i komunikacji ze studentami, należy zaakcentować kilka aspektów:

  1. Jakość procesu kształcenia: zgodnie z podstawową zasadą obowiązującą wszystkich nauczycieli akademickich zajęcia synchroniczne należy traktować jako podstawowe, zajęcia asynchroniczne powinny być jedynie uzupełnieniem zajęć synchronicznych, niedopuszczalne jest publikowanie prezentacji bez żadnych wyjaśnień zawartego w nich materiału.
  2. Sposób organizacji zajęć: studenci zwracają przede wszystkim uwagę na potrzebę efektywnego wykorzystania czasu na zajęciach (spora część ćwiczeń jest wykonywana przez studentów samodzielnie po zakończeniu zajęć), ustalenia systemu odnotowywania aktywności uczestników zajęć, prowadzenia ćwiczeń polegających na wskazywaniu praktycznych aspektów, a nie treści teoretycznych, zadbania przez wykładowcę o dobry obraz i dźwięk podczas realizacji zajęć on-line, informowania studentów o kwestiach dotyczących obecności na zajęciach (czy obecność jest sprawdzana – jeżeli tak, to ile można mieć nieobecności).
  3. Organizacja zaliczeń i egzaminów: studenci zwracają przede wszystkim uwagę na to, aby prowadzący co najmniej tydzień wcześniej informowali o wszystkich kwestiach związanych
    z zaliczeniem/egzaminem (platforma, czas, typy zadań, liczba zadań itp.) oraz aby wykazywali zrozumienie w przypadku ewentualnych problemów technicznych podczas zaliczenia/egzaminu.
  4. Komunikacja: studenci zwracają przede wszystkim uwagę na to, aby wspólnie z nimi ustalić zasady udostępniania materiałów z zajęć, aby prowadzący zajęcia precyzyjnie formułowali swoje oczekiwania wobec studentów oraz co najmniej dwa dni wcześniej informowali
    o odwołaniu zajęć.

Proponowana formuła netykiety stanowi wyraz wzajemnego szacunku wykładowcy oraz studenta i na pewno przyczyni się do lepszego zrozumienia wzajemnych oczekiwań, a tym samym do poprawy jakości procesu kształcenia na Wydziale. Netykieta może mieć charakter indywidualny, jednak dla inspiracji w poniżej znajdą Państwo wzór przykładowej netykiety.