AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zasoby informatyczne WNEiZ

WNEiZ przykłada dużą wagę do zapewnienia swoim studentom szerokiego dostępu do aktualnych rozwiązań IT dla biznesu w ramach prowadzonej dydaktyki. Zapewnia studentom dostęp do  trzech nowoczesnych Laboratoriów komputerowych (80 stanowisk) z własną siecią lokalną.

Starając się zapewnić Państwu jak najlepsze rozwiązania IT służące nabywaniu wiedzy oczekujemy również na Państwa reakcje. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące zasobów IT WNEiZ proszę kierować do Pełnomocnika Dziekana ds. informatyzacji dydaktyki, Pana dr hab. Sylwestra Bejgera.

>Regulaminy

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach w Laboratoriach komputerowych WNEiZ. Jego przestrzeganie jest w interesie całej społeczności studenckiej.

>Afiliacje WNEiZ związane z IT

SAP University Alliances

Organizacja SAP University Alliances otwiera świat rozwiązań SAP dla więcej niż 1350 szkół wyższych na całym świecie. Dzięki programowi SAP UAP uczelnie uzyskują możliwość współdziałania z jedną z wiodących na świecie firm technologicznych. Celami programu firmowanego i dotowanego przez największego na świecie producenta rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie organizacjami – firmę SAP AG jest transfer wiedzy, szkolenia kadry naukowo – dydaktycznej oraz studentów, a także wspólne przedsięwzięcia badawcze. SAP UAP wspiera też integrację środowisk akademickich zainteresowanych edukacją informatyczną oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy sferą uczelni, a środowiskiem biznesu.

Do SAP UAP należy około 17000 wykładowców uczelni wyższych oraz setki tysięcy studentów z całego świata.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania stał się prekursorem i motorem przystąpienia UMK do SAP University Alliances Programme. Dzięki aktywności i zaangażowaniu Wydziału w działalność wspierającą wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jako trzecia uczelnia wyższa w kraju, dołączył do SAP University Alliances w grudniu 2012 roku.

SAP oferuje rozwiązania IT on-premis, chmurowe i mieszane w zakresie:

Studenci Wydziału mogą zapoznać się z rozwiązaniami IT dla biznesu dostarczanymi przez SAP w ramach zajęć dydaktycznych. Każdy ze student, który odbędzie zajęcia dydaktyczne w wymiarze 3 kursów w ramach których wykorzystane zostanę rozwiązania SAP może otrzymać certyfikat kompetencji SAP Student Recognition Award. Oferta ta dotyczy w szczególności studentów specjalności Informatyka w Biznesie

Przydatne odnośniki oraz dodatkowe informacje:

Koordynatorem afiliacji UMK w SAP UAP jest pan dr hab. Sylwester Bejger z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem ekosystemu edukacyjnego SAP UAP prosimy o kontakt wykładowcami lub na adres: sapuapumk@umk.pl

Program Microsoft Imagine

WNEiZ umożliwia swoim studentom a także pracownikom i doktorantom udział w subskrypcji programu MS Imagine Premium.

Programy licencyjne pobrane w ramach subskrypcji MS Imagine zapewniają studentom dostęp do wybranego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu mogą oni wykorzystać bezpłatnie to oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.


Uwaga: Subskrypcja nie umożliwia dostępu do podstawowych programów pakietu MS Office, tj. Word, Excel i PowerPoint.
Administratorem subskrypcji MS Imagine dla WNEiZ jest dr hab. Sylwester Bejger, administratorem kont użytkowników jest Pan Bartłomiej Gutowski. Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do subskrypcji, prosimy o kontakt z dowolną z w/w osób.


CONT-EVO MAP CONT-EVO MAP

CONT-EVO MAP jest dodatkiem do programu MS Excel (w wersji 2007 lub wyższej), dzięki któremu możliwa jest prezentacja danych na mapie. Program umożliwia tworzenie map gmin, powiatów, województw oraz krajów.

Zgodnie z umową:
“Użytkownicy mogą wykorzystywać oprogramowanie w celach zarówno komercyjnych, jak i edukacyjnych, pod warunkiem, iż korzystanie z oprogramowania odbywa się w ramach pracy naukowej lub świadczenia innego rodzaju pracy na rzecz Odbiorcy (UMK). Użytkownicy oprogramowania nie mogą wykorzystywać go w celu realizowania jakichkolwiek prac niezwiązanych bezpośrednio z Odbiorcą i na jego rzecz.
Za użytkowników uważa się:

Link do strony programu: http://cont-evo.eu/.

Pliki do pobrania:

>Inne rozwiązania IT w wolnym dostępie