AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zasoby informatyczne do celów naukowych

> Osoby odpowiedzialne

Pełnomocnik Dziekana WNEiZ ds. informatyzacji dydaktyki oraz nauczania zdalnego dr hab. Sylwester Bejger. Zakres odpowiedzialności: kształtowanie strategii rozwoju informatyki dla celów dydaktyki WNEiZ, opracowywanie planów zakupów odtworzeniowych i modernizacyjnych w zakresie infrastruktury IT oraz oprogramowania, koordynację wdrożeń systemów informatycznych dla potrzeb dydaktyki i nadzór nad funkcjonowaniem Laboratoriów komputerowych WNEiZ. Pełnomocnik Dziekana WNEiZ ds. informatyzacji dydaktyki pełni obowiązki Administratora sieci lokalnej dydaktyki WNEiZ.

Referent techniczny IT – Administrator systemu Bartłomiej Gutowski.  Zakres odpowiedzialności: utrzymanie sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej oraz oprogramowania związanego z dydaktyką w ciągłym ruchu technologicznym oraz bieżące wsparcie pracowników WNEiZ w zakresie niebędącym w kompetencji UCI.

> Pomoc: w sprawach sieci lokalnej, laboratoriów komputerowych WNEiZ, oprogramowania dla dydaktyki oraz oprogramowania dla celów naukowych w gestii WNEiZ

> Oprogramowanie do celów naukowych

 • PS IMAGO PRO oraz AMOS – UMK dysponuje licencją wielostanowiskową wymienionych narzędzi. Oprogramowanie jest typu on-premise. Pracownicy zainteresowani wykorzystaniem indywidualnej licencji proszeni są o kontakt z dr hab. Sylwestrem Bejgerem. Oprogramowanie w dostępie ogólnym znajduje się w LAB15, na stanowisku nauczycielskim.

 • wymagania systemowe

  Wymagania programowe i sprzętowe PS IMAGO PRO 7 i IBM SPSS Statistics 27

  Wymagania programowe dla PS IMAGO PRO są następujące:

  • system operacyjny (licencja jednostanowiskowa): Microsoft® Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education 64-bit.
  • system operacyjny (licencja sieciowa): Microsoft® Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education 64-bit; Microsoft® Windows Server 2012R2 Standard/Essentials/Datacenter;  Microsoft® Windows Server 2016 Standard/Essentials/Datacenter; Microsoft® Windows Server 2019 Standard/Essentials/Datacenter.
  • IBM® SPSS Statistics 27 (instalowane z PS IMAGO PRO).

  Wymagania sprzętowe dla PS IMAGO PRO:

  • procesor Intel® lub AMD®; zalecany procesor 1,8 GHz lub szybszy;
  • pamięć RAM: minimum 4 GB; zalecane 8 GB.
  • minimalna przestrzeń dysku HDD: 5GB; zalecane 10GB.
  • napęd DVD (opcjonalnie do instalacji).
  • monitor XGA o rozdzielczości 1024×768 lub wyższej.

 

 • MATLAB dla Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada licencję uczelnianą MATLABa i Simulinka wraz z rozszerzeniami. Wykładowcy, badacze i studenci mogą wykorzystywać te produkty do nauczania,

  niekomercyjnych badań naukowych i uczenia się. Licencja pozwala na instalację oprogramowania na sprzęcie uniwersyteckim, a także na komputerach osobistych. Możliwy jest także dostęp zdalny poprzez przeglądarkę internetową.
  Portal UMK – Matlab dla UMK

Rejestracja konta użytkownika odbywa się samodzielnie poprzez portal UMK i jest możliwa dla osób z aktywnym adresem mailowym w domenie umk.pl. Osoby zainteresowane wykorzystaniem rozwiązań Matlab / Simulink do zajęć dydaktycznych proszone są o kontakt z dr hab. Sylwestrem Bejgerem.

 

 

 • Grammarly – WNEiZ dysponuje licencją zaawansowanego oprogramowania przeznaczonego do korekty językowej tekstów anglojęzycznych. Więcej informacji – strona dostawcy. Dostęp do oprogramowani możliwy jest w LAB15 na stanowisku nauczycielskim.