AACSB accredited AACSB member
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wsparcie informatyczne

Osoby do kontaktu: dr Barbara Jaskólska (bj@umk.pl), dr hab. Witold Orzeszko (witold.orzeszko@umk.pl)

Usługi informatyczne dla pracowników

Usługi informatyczne dla studentów i doktorantów

Przydatne linki