AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Kształcenie

Osoba do kontaktu: mgr Barbara Polaszek (basiap@econ.umk.pl)

Organizacja roku akademickiego

Jednostki realizujące i wspomagające proces kształcenia

Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia – Oferta edukacyjna

Organizacja i formy kształcenia

  • Minimum kadrowe

Dokumentowanie procesu kształcenia

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Zajęcia z języków obcych

Zajęcia z wychowania fizycznego

Powierzanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych

Jakość kształcenia