AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Członkowie Rady Dziekańskiej:

Dziekan:

Prodziekani:

Przewodnicząca Rady Dyscypliny nauki o Zarządzaniu i Jakości:

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse:

Kierownicy Katedr:

Kierownik Dziekanatu:

Przedstawiciele studentów: