AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Komisja Dydaktyczno – Programowa

Wydziałowa Komisja Dydaktyczno – Programowa (the FESM Didactic and Curriculum Development Commission) na kadencję 2020-2024 (tj. 01.09.2020-31.08.2024) została powołana na WNEiZ na podstawie § 26 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) przez Dziekana WNEiZ, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej w dniu 28.09.2020 r., w składzie:

 1. ­dr Ryszard Lorenczewski – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
 3. prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 4. prof. dr hab. Ewa Siemińska
 5. prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
 6. dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK
 7. dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK
 8. dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK
 9. dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK
 10. dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK
 11. dr Aranka Ignasiak-Szulc
 12. dr Magdalena Kalińska
 13. dr Dariusz Piotrowski
 14. mgr Barbara Polaszek
 15. Paulina Graban – przedstawicielka studentów
 16. Wiktoria Gumińska – przedstawicielka studentów