AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Lista pracowników

dr Ryszard Lorenczewski
adiunkt
Katedra Doskonałości Biznesowej

pokój: 137
tel.: +48 56-611-4613
e-mail: rloren@umk.pl

Zainteresowania:
Nadzór korporacyjny, restrukturyzacja przedsiębiorstw, konsulting w zarządzaniu, trening kierowniczy, gry i symulacje biznesowe w kształceniu umiejętności menedżerskich.

Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze zimowym 2021/22 w pokoju 44 w poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 - 13.00
(również poprzez platformę Ms Teams rloren@o365.umk.pl)
Bibliografia