AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Skrzynka uwag

Wszelkie uwagi i komentarze proszę kierować na adres pełniącej obowiązki Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Marioli Piłatowskiej, prof. UMK, mpilat@umk.pl.

Za pośrednictwem skrzynki zgłoszeniowej członkowie społeczności akademickiej mogą przesyłać propozycje działań doskonalących, dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu. Zmieniajmy wspólnie naszą Uczelnię! Zgłoś swój pomysł!