AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Skrzynka uwag

Wszelkie uwagi i komentarze proszę kierować na adres Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia: agata.sudolska@umk.pl

Zachęcamy także do sprawdzenia Karty Działań Doskonalących.