AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze

The Data Research Center of the Federal Employment Agency in Nuremberg

 

Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze to jedenaste tego typu centrum na świecie, a pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Utworzenie Centrum stanowi zwieńczenie umowy zawartej pomiędzy WNEiZ a Federalną Agencję Pracy w Norymberdze. Porozumienie jest wynikiem długoletniej współpracy Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy i jej kierownika prof. dr. hab. Zenona Wiśniewskiego z Instytutem Badania Rynku Pracy i Zawodów Federalnej Agencji Pracy (IAB). Na mocy umowy Instytut udostępniać będzie nowemu Centrum dane mikroekonomiczne Federalnej Agencji Pracy do niekomercyjnych badań, co umożliwi naukowcom z całej Polski prowadzenie międzynarodowych analiz porównawczych.

Tworząc Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołączył do 10 renomowanych uczelni na świecie mających dostęp do bazy danych IAB (7 ośrodków z USA i po jednym z Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii).

Otwarcie centrum odbyło się 14 października 2020 r., a udział w nim wzięli m.in.: dyrektor IAB prof. Bernd Fitzenberger oraz prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

 

Kontakt:

Koordynator merytoryczny:
dr Dominik Śliwicki
Katedra Ekonomii
e-mail: dominik.sliwicki@umk.pl

Administrator bazy:
mgr Michał Jagielski
Biuro Prodziekana ds. Nauki
tel.: +48 56 611 4767
e-mail: mjag@umk.pl