AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Centra

Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej

Centrum Badań Turystycznych

Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych

Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze

Kontakt w kwestiach ogólnych dotyczących funkcjonowania centrów: mgr Barbara Jóźwik (b_jozwik@umk.pl)

W sprawach merytorycznych prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami centrów – dane kontaktowe w zakładkach dotyczących poszczególnych centrów.