AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zobacz ulotkę promującą studia

Zobacz dedykowaną stronę studiów

Informacje ogólne

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach globalizacji. Program studiów obejmuje szeroki zakres problemów związanych z zarządzaniem pracownikami, popartych case studies. W czasie nauki poznaje się między innymi tajniki planowania zatrudnienia, pozyskiwania pracowników, płac i motywowania, szkoleń, ocen pracowniczych, outplacementu i międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

W programie przewidziano też zajęcia z prawnych aspektów zarządzania kadrami. Ponadto słuchacze nabywają szereg umiejętności przydatnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim, takich jak: rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów i skuteczne komunikowanie się. Studia łączą elementy tzw. twardego i miękkiego HRM

 • Obszar kształcenia: studia społeczne
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Program studiów podyplomowych: pobierz
 • Plan studiów podyplomowych: pobierz
 • Kierownik studiów: prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
 • Koszt studiów: 4 200 PLN, w dwóch ratach- 2100 PLN za każdy semestr, w ratach miesięcznych – 525 PLN za każdy miesiąc (8 rat)

  Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

  Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 • Dodatkowe informacje: zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: w piątki w godz. 16.30-19.45 oraz w soboty w godz. 8.00-14.45

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2021/22
 • Adresaci studiów podyplomowych: osoby kierujące zespołami ludzkimi w organizacjach, pracownicy działów kadrowych przedsiębiorstw i instytucji lub osoby zamierzające podjąć pracę w tych komórkach.
 • Warunki kwalifikacji: ukończony I stopień studiów wyższych (licencjat). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Od 15 maja do 10 października 2021 r.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK,
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13A, pokój 62, tel. 56 611 46 08,
mgr Barbara Drygalska
e-mail: barbara.drygalska@umk.pl

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (238 KB)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych praktyków i pracowników UMK w formie wykładów, ćwiczeń i treningów interpersonalnych.

Kontakt

Barbara Drygalska,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń, pok. 62, tel. 56/611 46 08,
e-mail: barbara.drygalska@umk.pl