AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

SEFIC – kurs Business English

Zobacz także: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

SEFIC – dodatkowy kurs Business English dla studentów WNEiZ

 • Jeden rok akademicki, 4 godziny lekcyjne w tygodniu,
 • Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I i II stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny), a także doktoranckich i podyplomowych,
 • Wtorki i czwartki po południu, rozpoczęcie zajęć ok. 16:30-17:00 z ewentualnym podziałem grup na poziomy zaawansowania,
 • Zajęcia Business English – przygotowujące do egzaminu Spoken English for Industry and Commerce organizowanego przez LCCIEB – London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board,
 • Prowadzone przez mgr Adama Czajkowskiego,
 • Zajęcia nastawione są na rozwijanie praktycznych aspektów języka biznesu wliczając w to prezentacje, negocjacje, udoskonalanie słownictwa z dziedziny finansów, bankowości, rachunkowości, giełdy oraz powtórek podstawowego języka biznesu. W przypadku grup mniej zaawansowanych zajęcia nastawione są na mówienie i doskonalenie podstawowego Business English,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest centrum egzaminacyjnym LCCI, egzaminatorzy z LCCI (native British speakers) przyjeżdżają na Wydział w połowie czerwca po zakończeniu zajęć dydaktycznych na UMK,
 • Docelowo zbieramy kandydatów na czwarty (C1-C2) i trzeci (B2) poziom egzaminu Spoken English For Industry and Commerce,
 • Kurs rozpoczyna się pod koniec października. Zgłoszenia przyjmujemy osobiście na dyżurach w pok. 47 WNEiZ lub mailowo: adczajk@umk.pl,
 • Cena za cały kurs: ok. 800 zł,
 • Podchodzenie do egzaminu SEFIC na wybranym poziomie po kursie jest dobrowolne.