AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia należy

Wydziałowym Koordynatorem ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK, której obowiązki na czas nieobecności pełni dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK.