AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ewaluacja jakości działalności naukowej

 

Przydatne linki:

Strona zawierająca opisy wpływu zgłoszone przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii. Na brytyjskim modelu ewaluacji MNiSW wzorowało się podczas opracowywania kryterium III ewaluacji, tj. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Zachęcamy do zapoznania się z opisami wpływu (impact template & case studies).

 

Lista czasopism i wydawców:

 

Oświadczenia pracowników:

Na potrzeby ewaluacji pracownik składa:

 

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

Oświadczenie składa się na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 343 ust. 7 ustawy 2.0, zgodnie z którym osoba prowadząca działalność naukową składa Rektorowi oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie należy złożyć w każdym podmiocie, w którym osoba jest zatrudniona. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę 2.0, oświadczenie po raz pierwszy należy złożyć w terminie do 30 listopada 2018 roku (art. 219 ust. 11 ustawy wprowadzającej ustawę 2.0). Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 343, ust. 10 ustawy 2.0).

Oświadczenie można składać nie częściej niż raz na dwa lata (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0). Zmiana reprezentowanej dyscypliny będzie możliwa najwcześniej za dwa lata, 30 listopada 2020.

Osoba prowadząca działalność naukową może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).

Oświadczenie upoważniające podmiot do zaliczenia pracownika do liczby N

Oświadczenie składa się na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, w celu ustalenia tzw. liczby N. Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 256 ust 5, zgodnie z którym pracownik składa oświadczenie upoważniające zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby N. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach wykazanych w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę 2.0 pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2018 roku (art. 219 ust 10 przepisów wprowadzających ustawę 2.0). Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 265 ust 5).
Oświadczenie ma charakter bezterminowy, jednak w przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie (art. 265 ust 5).

 

Akty prawne: