AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Magdalena Osińska

dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK
dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
mgr Anna Forney
dr Krzysztof Kannenberg
dr Atif Khan
mgr Joanna Michalak
dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK
prof. dr hab. Magdalena Osińska
dr Ilona Pietryka
dr Maciej Ryczkowski
dr Małgorzata Szczepaniak
dr Dominik Śliwicki
dr Łukasz Topolewski
mgr Piotr Wiśniewski