AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Badanie w ramach projektu REGIOGMINA rozpoczęte

Zdjęcie ilustracyjne
Część zespołu projektowego - dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK oraz prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl

Zespół badawczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK realizujący zadanie 2, w ramach projektu pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych - „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG) rozpoczyna badania ankietowe kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw.

Celem badań jest sporządzenie aktualnego i wiarygodnego obrazu stanu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, który z kolei ma stanowić podstawę do realizacji dalszych zadań, przewidzianych w projekcie. Stworzony obraz prezentować będzie następujące kluczowe zagadnienia: konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne MSP.

Badania przeprowadzane będą metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview), na reprezentatywnej próbie około 2,4 tys. podmiotów, przez Pracownię Badań Społecznych i Marketingowych SOMA z Torunia, w okresie od czerwca do września br.

Głównym celem projektu REGIOGMINA jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych, dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), w ramach wielopoziomowego zarządzania samorządem województwa i jego instytucjami.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego (tutaj i tutaj), na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz na stronie naszego Wydziału. 

 

pozostałe wiadomości