AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dlaczego warto wybrać specjalność “zarządzanie zasobami ludzkimi”?

Na studiach magisterskich na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi zdobywa się rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy i rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Absolwenci tej specjalności są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, potrafiącymi realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Posiadają oni wysokie umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie planowaniem zatrudnienia, rekrutacją i doborem pracowników, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym oraz potrafią budować efektywne systemy motywowania do pracy i okresowych ocen pracowniczych. Kształcenie obejmuje też naukę prawa pracy, socjologii i psychologii pracy w stopniu umożliwiającym ich aktywne wykorzystanie w pracy zawodowej w interdyscyplinarnych zespołach. Proponowane zajęcia mają formę wykładów ćwiczeń, warsztatów oraz treningów interpersonalnych pozwalających opracować i wdrożyć przemyślaną strategię personalną firmy.

Program studiów łączy elementy tzw. twardego i miękkiego zarządzania zasobami ludzkimi. Przedmioty specjalności osadzone są w szerokim kontekście przedmiotów ogólnych stanowiących podstawę studiów na kierunku zarządzanie. Istotnym wzbogaceniem oferty jest możliwość zdobywania przez studentów kompetencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach działalności koła naukowego HRM.

Co po studiach na tej specjalności?

Absolwenci przygotowani są do pracy w działach personalnych firm krajowych i zagranicznych, a także w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych. Na specjalności nabywa się ponadto wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w publicznych służbach zatrudnienia, w szczególności do realizacji programów strukturalnych Unii Europejskiej. Studenci otrzymują bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji w formie studiów podyplomowych i doktorskich w renomowanych polskich i zagranicznych uniwersytetach.

Zobacz także:

Zobacz prezentację specjalności 

Zarejestruj się