AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zarządzanie biznesem

Dlaczego warto wybrać specjalność “zarządzanie biznesem”?

Specjalność Zarządzanie Biznesem, prowadzona przez Katedrę Doskonałości Biznesowej, jest świetnym wyborem dla absolwentów studiów I stopnia, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.

W trakcie 2 lat nauki studentowi zostanie przekazana wiedza teoretyczna starannie dobrana przez zespół doświadczonych praktyków biznesu. Ponadto studenci otrzymują liczne możliwości uczestnictwa w projektach badawczych i wdrożeniowych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez pracowników Katedry Doskonałości Biznesowej. Dzięki temu mają oni niepowtarzalną szansę na skonfrontowanie uzyskanej wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową. Co ważne, studenci uczestniczą w takich przedsięwzięciach w sposób czynny – wielokrotnie w historii specjalności realnie przyczynili się oni do poprawy różnych aspektów działalności przedsiębiorstw.

Program specjalności obejmuje kształcenie w zakresie między innymi: przywództwa w środowisku globalnego biznesu, zarządzania marką, problematyki konkurencyjności przedsiębiorstw, funkcjonowania spółek kapitałowych, komunikacji i rozwijania umiejętności menedżerskich, zarządzania międzykulturowego, zarządzania wiedzą, analizy finansowej, systemów zarządzania, zarządzania wartością firmy. Edukacja uzupełniania jest o laboratoria treningu kierowniczego prowadzone przez doświadczonych dydaktyków, w trakcie których studenci konkurują między sobą prowadząc wirtualne przedsiębiorstwa.

Co po studiach na danej specjalności?

Absolwenci specjalności Zarządzanie Biznesem są starannie przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w rożnego typu przedsiębiorstwach – począwszy od mikroprzedsiębiorstw, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa, a skończywszy na dużych spółkach kapitałowych. Absolwenci nie mają także żadnych problemów w pracy na specjalistycznych stanowiskach biznesowych. Skomplikowana rzeczywistość biznesowa nie stanowi dla nich problemu, bez trudu się w niej odnajdują.

Zobacz także