AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nowoczesny marketing

Dlaczego warto wybrać specjalność “nowoczesny marketing”?

Zajęcia na specjalności nie oznaczają tylko i wyłącznie pracy nad książką. W dużym stopniu mają charakter warsztatowy. Nasi studenci przygotowują plany marketingowe, projektują kampanie promocyjne z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych mediów, opracowują politykę obsługi klienta, planują i realizują badania marketingowe, opracowują i prezentują ich wyniki, poznają tajniki programu SPSS i wykorzystują go do analizy danych zebranych w badaniach. Uczą się, jak funkcjonować w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz jak stosować zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach marketingowych. Rozwiązują realne problemy, realizując projekty we współpracy z konkretnymi przedsiębiorstwami.

Obserwując zmiany zachodzące w praktyce biznesowej i w teorii marketingu, stale aktualizujemy treści zajęć oraz wprowadzamy nowe formy dydaktyczne. Stawiamy na konwersacyjną formę spotkań, która pozwala na przełamywanie barier i kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, co jest niezmiernie cenioną umiejętnością na rynku pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników realizujących działania marketingowe. Doceniamy pomysły studentów oraz proponowane przez nich rozwiązania.

Co po studiach na tej specjalności?

Na specjalności doskonale odnajdą się osoby, dla których ważne jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy i zakładaniem własnej działalności w oparciu o wiedzę, którą zdobyli na studiach. Pracują zarówno w Toruniu, jak i poza nim. Z powodzeniem radzą sobie też na międzynarodowym rynku pracy. Doskonale odnajdują się wszędzie tam, gdzie ważne jest poznawanie i zaspakajanie potrzeb klienta, a także budowanie z nimi oraz z partnerami biznesowymi trwałych i pozytywnych relacji. Pracują na stanowiskach kierowniczych oraz w różnego rodzaju działach (działach marketingu, działach sprzedaży, działach promocji, działach  obsługi klienta). Część z nich pracuje w instytucjach usług profesjonalnych (np. finansowych, ubezpieczeniowych, turystycznych, edukacyjnych), w tym szczególnie w firmach konsultingowych, agencjach reklamowych, agencjach public relations i firmach badawczych. Ich sukcesy zawodowe są naszą dumą i świadectwem dobrze realizowanej pracy.

Zobacz także:

Prezentacja specjalności 

Zarejestruj się