AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Logistyka biznesu – specjalność na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie

Dlaczego warto wybrać specjalność “logistyka biznesu”?

Obsługa logistyczna przedsiębiorstw to intensywnie rozwijający się element rynku pod względem dynamiki przyrostu liczby miejsc pracy i tempa wzrostu przychodu globalnego brutto. To globalny rynek pracy, tak jak globalny jest obszar działań w sferze logistyki, zapewniający ponadprzeciętne wynagrodzenia. Wszędzie potrzebne jest wsparcie logistyczne – począwszy od zapewnienia materiałów do produkcji i produktów na pólkach w sklepie, poprzez strzykawki w szpitalu, sprzęt do budowy dróg, a skończywszy na obsłudze imprez masowych czy też pomocy humanitarnej.

Kadrę naukową i dydaktyczną prowadzącą zajęcia na specjalności Logistyka Biznesu tworzą uznani w kraju i za granicą przedstawiciele nauk o zarządzaniu, metod ilościowych w naukach ekonomicznych, informatyki, transportu, rachunkowości i nauk prawniczych – wymaga tego bowiem interdyscyplinarny charakter logistyki. Taki charakter mają też zajęcia na naszej specjalności.

Oferta dydaktyczna specjalności obejmuje:

 • Kompleksową wiedzę z zakresu logistyki, metod i koncepcji zarządzania logistycznego, obsługi logistycznej współczesnych procesów gospodarczych.
 • Najciekawsze case study z praktycznymi przykładami rozwiązań wdrożonych przez naszych partnerów.
 • Spotkania ze studentami i wykłady prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie jak również z udziałem przedstawicieli praktyki.
 • Przedmioty wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w zakresie informatycznych systemów klasy ERP – SAP, informatyczne narzędzia modelowania procesów logistycznych, wsparcia telematycznego, systemy TMS i inne.
 • Warsztaty prowadzone w laboratoriach komputerowych.

Zajęcia na specjalności Logistyka biznesu prowadzone są w formie:

 • wykładów (prowadzonych przez specjalistów w danej dziedzinie),
 • konwersatoriów (również z udziałem przedstawicieli praktyki),
 • seminariów,
 • case study,
 • warsztatów realizowanych w laboratoriach komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania: SAP, ARIS, TRANSEDU i innych systemów specjalistycznych.

Co po studiach na tej specjalności?

Absolwenci specjalności Logistyka biznesu są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów oraz stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla:

 • w przedsiębiorstwach z obszaru TSL (Transport, Spedycja, Logistyka),
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych,
 • w jednostkach administracji publicznej,
 • w wojsku,
 • w organizacjach non profit,
 • w centrach logistycznych.

Po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności Logistyka biznesu absolwent uzyskuje także możliwość podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) i rozpoczęcia kariery naukowej.

Zobacz także:

Prezentacja specjalności (1 MB)

www.logistyka.umk.pl

Zarejestruj się