AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Inżynieria decyzji menedżerskich

Dlaczego warto wybrać specjalność “inżynieria decyzji menedżerskich”?

Specjalność inżynieria decyzji menedżerskich kierowana jest do studentów pragnących podjąć pracę specjalisty w zakresie rozwiązywania problemów przygotowywania decyzji w zarządzaniu organizacją gospodarczą, jednostką budżetową oraz wszelkich instytucji posługujących się pieniądzem. Wskazane jest aby osoba wybierająca tę specjalność prezentowała wysokie wartości etyczne i wykazywała chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Szczególnie przeznaczona jest dla studentów o umysłach analitycznych, otwartych na problemy współczesnej informacji o działalności gospodarczej jednostki.

Przedmioty specjalnościowe umożliwiają:

  • poznać mechanizmy i procesy gromadzenia informacji, niezbędnych w procesie podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku,
  • zdobycie wiedzy na temat sformułowania problemu decyzyjnego oraz metod jego rozwiązania, z optymalizacją włącznie,
  • zdobycie wiedzy związanej z teorią i praktyką zarządzania przedsiębiorstwa w kontekście strategii ukierunkowanej na tworzenie wartości dla właścicieli,
  • zdobycie umiejętności posługiwania się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów podejmowania decyzji menedżerskich,
  • uzyskanie umiejętności posługiwania się narzędziami opisu statystycznego zjawisk i procesów gospodarczych, w celu ich wykorzystania do sprawnego zarządzania,
  • zapoznanie się z zasadami etyki w biznesie i w życiu publicznym,
  • zdobycie umiejętności posługiwania się rozmaitego typu modelami ekonometrycznymi do opisu i diagnozowania podmiotu gospodarczego oraz procesów w nich występujących,
  • zapoznanie się z decyzyjnymi aspektami wykorzystania narzędzi statystyki i ekonometrii w bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
  • zdobycie wiedzy na temat możliwości prognozowania i symulacji oraz ich praktycznego wykorzystania w zarządzaniu firmą,
  • zdobycie wiedzy na temat podstawowych zasad prowadzenia małego własnego przedsiębiorstwa i wykorzystaniu poznanych metod w gromadzeniu informacji i ich przetwarzaniu decyzyjnym.

Co po studiach na tej specjalności?

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę na różnych szczeblach zarządzania w służbach analitycznych jednostek o charakterze gospodarczym i publicznym. Rosnąca skala globalizacji gospodarki powoduje, iż ma on także szansę na uzyskanie pracy w charakterze analityka w oddziale firmy międzynarodowej w kraju lub za granicą. Może on także pracować jako doradca specjalista w zakresie diagnozowania i prognozowania organizacji gospodarczych, jednostek budżetowych oraz instytucji finansowych. Będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz także:

Prezentacja specjalności (2,62 MB)

Zarejestruj się