AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Informatyka w biznesie

Dlaczego warto wybrać specjalność “informatyka w biznesie”?

Informatyka w biznesie powstała w oparciu o piętnastoletnie doświadczenia w prowadzeniu specjalności Informatyka w zarządzaniu i śledzenie karier jej absolwentów. Dyskusje ze studentami, absolwentami, pracodawcami oraz wyzwania współczesności spowodowały zmiany w jej profilu i udoskonalenie oferty prowadzonych przedmiotów.

Wraz z ciągle rosnącymi wolumenami danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa rośnie też świadomość znaczenia umiejętności ich wykorzystania. Analityk danych jest obecnie uważany za zawód przyszłości. Duża grupa przedmiotów na specjalności jest poświęcona metodom oraz nowoczesnym, przyjaznym dla użytkownika narzędziom pozyskiwania, gromadzenia, transformowania danych, tworzenia elastycznych raportów, wizualizacji, analizy statystycznej i innych form eksploracji danych, z uwzględnieniem Big Data.

Także zawód konsultanta systemów ERP należy do poszukiwanych i najlepiej opłacanych w branży IT. Grupa przedmiotów specjalnościowych pozwala na poznanie systemów wiodących producentów (m. in. SAP), nabycie umiejętności modelowania i optymalizacji procesów biznesowych oraz zarządzania projektami wdrożeniowymi.

Na wielu stanowiskach pracy przydatne są wiedza i umiejętności w zakresie podstaw programowania, systemów operacyjnych czy współczesnych technologii internetowych, które także zdobywa się podczas studiów na specjalności.

Siłą absolwentów specjalności są nie tyle techniczne umiejętności programowania będące cechą absolwentów kierunków informatycznych, co interdyscyplinarność polegająca na wiedzy biznesowej oraz znajomości współczesnych rozwiązań informatycznych stosowanych w biznesie. To połączenie jest szczególnie poszukiwane przez pracodawców.

Co po studiach na tej specjalności?

Przykładowe oferty pracy dla absolwentów specjalności:

  • Analityk danych
  • Analityk biznesowy
  • Specjalista ds. hurtowni danych
  • Konsultant systemów ERP
  • Specjalista ds. raportowania

Warto też zauważyć, że na każdym stanowisku pracy mile widziana jest osoba z umiejętnościami sprawnego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, potrafiąca też  wspomóc innych pracowników w tym zakresie.

Znajomość nowoczesnych usług i narzędzi internetowych jest też nieoceniona w przypadku podjęcia się prowadzenia własnego biznesu.