AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ubezpieczenia gospodarcze

Dlaczego warto wybrać specjalność “ubezpieczenia gospodarcze”?

Specjalność „Ubezpieczenia gospodarcze” skierowana jest do osób pragnących kontynuować swoją karierę zawodową w finansach, w zakresie zarządzana ryzykiem, głównie ubezpieczeń.

Specjalizacja ta na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, przy współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, stanowi odpowiedź środowiska akademickiego oraz lokalnego biznesu, na rosnące zainteresowanie karierą w branży ubezpieczeniowej, jak i zapotrzebowanie na nowe kadry w zakładach ubezpieczeń, firmach brokerskich, agencyjnych czy zajmujących się likwidacją szkód.

Kompleksowy program studiów obejmuje takie zagadnienia, jak zarządzanie ryzykiem, działalność ubezpieczeniowa i dystrybucja ubezpieczeń, prawo umów i umowa ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, odpowiedzialność cywilna, nowe trendy i technologie w ubezpieczeniach, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia społeczne w biznesie, finanse cyfrowe, matematyka aktuarialna, ubezpieczenia w praktyce, rynek ubezpieczeniowy, rynek bankowy, etyka na rynku finansowym, produkty i usługi na rynku finansowym.
Program praktyk zawodowych i zajęcia w ramach programu studiów zapewnią przygotowanie do egzaminów państwowych (np. egzaminu KNF uprawniającego do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego).
W ramach specjalizacji proponujemy: doświadczoną kadrę wykładowców, w tym praktyków (m.in. radców prawnych, brokerów, agentów ubezpieczeniowych, pracowników zakładów ubezpieczeń) oraz nowoczesną bazę i infrastrukturę dydaktyczną WNEiZ i WPiA UMK

Co po studiach na tej specjalności?

Nasz Absolwent, kończąc studia, będzie posiadał teoretyczną oraz praktyczną wiedzę ekonomiczno-prawną dotyczącą funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Dzięki temu będzie mógł podjąć pracę w wielu zawodach związanych nie tylko bezpośrednio z rynkiem ubezpieczeń (agent, broker, likwidator szkód, pracownik zakładu ubezpieczeń), ale również z zarządzaniem ryzykiem, w tym w podmiotach gospodarczych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zobacz także:

Plan studiów 2021/2022

[Zarejestruj się]