AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Inżynieria finansowa

Dlaczego warto wybrać specjalność “inżynieria finansowa”?

Na studiach magisterskich o specjalności Inżynieria finansowa nabyta wiedza z teorii finansów zostanie połączona z praktycznym wykorzystaniem metod ilościowych. W ramach prowadzonych zajęć studenci zapoznani zostaną z projektowaniem, konstruowaniem, wyceną i procesem wdrażania innowacji finansowych. Wiedza ta zostanie silnie wsparta poprzez znajomość zaawansowanych metod wyceny instrumentów finansowych i modelowania ryzyka oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Swobodne stosowanie inżynierskiej metodologii analizy i syntezy pozwoli absolwentom na samodzielne rozwiązywanie skomplikowanych problemów finansowych.

Co po studiach?

Absolwent uzyskuje w toku studiów wiedzę z zakresu zaawansowanych metod wyceny instrumentów finansowych, metod identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym, metod zarządzania portfelem papierów wartościowych, metod wyceny przedsiębiorstw oraz funkcjonowania rynków finansowych. Absolwenci specjalności przygotowani są do podjęcia pracy w bankach, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, firmach konsultingowych oraz działach controllingu przedsiębiorstw.

Zobacz także:

Prezentacja specjalności

[Zarejestruj się]