AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw

Dlaczego warto wybrać specjalność “doradztwo finanse i finanse przedsiębiorstw”?

Specjalność Doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw skierowana jest do studentów pragnących dostrzec, iż dynamiczny rozwój sektora finansowego wymusza pojawienie się szerokiej oferty produktów kredytowych i oszczędnościowych adresowanych do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw. Decyzje finansowe dotyczące zaciągania kredytów hipotecznych, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych lub innych produktów finansowych stają się coraz bardziej skomplikowane, wymagają fachowego doradztwa. Dopasowanie optymalnego produktu do konkretnego klienta nie jest rzeczą prostą. Różnorodność oferty instytucji finansowej powoduje, że w procesie wyboru niezbędny staje się udział wyspecjalizowanego pośrednika, jakim jest doradca finansowy.
Absolwenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z jednej strony z zakresu zarządzania instytucjami kredytowymi, dot. m.in. funduszy inwestycyjnych, współczesnych trendów na rynku usług finansowych, bankowości elektronicznej, instrumentów finansowych i relacji inwestorskich, wyceny opcji. Poznają zagadnienia dotyczące doradztwa podatkowego, międzynarodowych systemów podatkowych, finansowania rynku nieruchomości.

Przekazywana im jest także wiedza dotycząca etyki na rynku finansowym, prowadzenia negocjacji biznesowej, funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, a w tym ubezpieczeń emerytalnych.

Co po studiach na tej specjalności?

Nabyte wiadomości z zakresu doradztwa finansowego i podatkowego, strategii inwestycyjnych, w tym nowoczesnych form finansowania, takich jak leasing, factoring, venture capital, franchising, emisje publiczne i prywatne i inne, w połączeniu z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa biznesu, jego uwarunkowań prawnych stanowią podstawowych obszar wiedzy wykorzystywanej w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności konieczne do realizacji prac analitycznych, operacyjnych i menedżerskich w bankach, przedsiębiorstwach i innych niż banki instytucjach sektora finansowego. Biorąc pod uwagę rosnącą otwartość gospodarki polskiej, pracę znajdować będą w polskich i zagranicznych instytucjach.

Absolwenci tej specjalności mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w instytucjach finansowych prowadzących działalność inwestycyjną, tj. w bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych oraz towarzystwach ubezpieczeniowych. Mogą również podejmować pracę w domach maklerskich, firmach konsultingowych, a także w różnego rodzajach przedsiębiorstwach. Nie można też zapomnieć, że mogą być zatrudniani jednostkach administracji skarbowej.

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość, znajdują zatrudnienie w: bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, przedsiębiorstwach w działach finansowych i księgowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci zostaną wszechstronnie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz wykorzystywania technologii informacyjnych.

Zobacz także:

Prezentacja specjalności

[Zarejestruj się]